Tìm kiếm

   
1/2017
MỤC LỤC (SỐ 1/2017)
Hướng dẫn:Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
Chau Van Don
TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO ÁP PHÍCH – MỘT CÔNG CỤ ĐA TRÍ TUỆ
IMPROVING ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR ENGLISH MAJORED STUDENTS THROUGH POSTER-MAKING ACTIVITIES: A TOOL OF MULTIPLE INTELLIGENCES
 
2
Vo Duy Duc
THUYẾT ĐÁNH GIÁ – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN
APPRAISAL – AN APPROACH TO DISCOURSE ANALYSIS
 
3
Cao Le Thanh Hai
NGHIÊN CỨU VỀ GIẢNG DẠY NĂNG LỰC LIÊN VĂN HÓA TRONG CÁC LỚP HỌC VĂN HÓA MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ: NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH
AN INVESTIGATION INTO THE TEACHING OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN CLASSES OF AMERICAN CULTURE AT HUE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES: EFL STUDENTS’ PERCEPTIONS
 
4
Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Ngọc Toàn
PHƯƠNG PHÁP CRAM: TĂNG ĐỘNG LỰC – TĂNG TỰ CHỦ CHO NGƯỜI HỌC
CRAM TEACHING: MORE MOTIVATION - MORE AUTONOMY
 
5
Ton Nu My Nhat
ĐỒNG DAO: NGHIÊN CỨU SO SÁNH TỪ CƠ SỞ PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA THỨC - CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
NURSERY RHYMES: A COMPARATIVE STUDY FROM SYSTEMIC FUNCTIONAL-MULTIMODAL DISCOURSE ANALYSIS PERSPECTIVE
 
6
Ho Thi Quynh Nhu
NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH: VẤN ĐỀ CẦN LƯU TÂM KHI THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
ENGLISH LEARNING NEEDS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS: FACTORS TO CONSIDER IN ESP CURRICULUM DEVELOPMENT
 
7
Hoang Thi Khanh Tam
PHÂN TÍCH DỰA TRÊN KHỐI NGỮ LIỆU ĐỂ TRÍCH XUẤT THUẬT NGỮ TỪ CÁC VĂN BẢN Y HỌC TIẾNG ANH
CORPUS - BASED ANALYSIS OF TERM EXTRACTION FOR ENGLISH MEDICAL TEXTS
 
8
Le Huong Thao
HIỆN TƯỢNG CHUYỂN MÃ TIẾNG VIỆT-TIẾNG ANH TRONG HỘI THOẠI GIỮA CÁC GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ
VIETNAMESE-ENGLISH CODE-SWITCHING IN CONVERSATIONS AMONG VIETNAMESE EFL TEACHERS
 
9
Nguyen Van Thao
PHÂN LẬP TRƯỜNG NGHĨA NƯỚC TRONG TIẾNG VIỆT
SEMANTIC FIELDS OF THE WORD NƯỚC (WATER) IN VIETNAMESE
 
10
Trần Thị Kim Trâm, Trần Thị Bích Ngọc
ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH LE NOUVEAU TAXI 1 DÀNH CHO KHỐI NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN
AN EVALUATION OF THE COURSEBOOK LE NOUVEAU TAXI 1 FOR NON-FRENCH MAJOR CLASSES
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập: BẢO KHÂM
Phó Tổng biên tập: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN TÌNH
Thư ký TRƯƠNG HOÀNG LÊ
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Admin