Tìm kiếm

   
2/2017
MỤC LỤC (SỐ 2/2017)
Hướng dẫn:Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
Trương Công Bằng
Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của sinh viên Việt Nam
Factors affecting Vietnamese University students’ English learning
 
2
Dương Phước Quý Châu
Thái độ của giáo viên đối với các hoạt động nhằm nâng cao nghiệp vụ
Teachers’ attitude towards teacher collaboration for professional development
 
3
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Nhận biết phong cách học của học sinh để phát triển kĩ năng nghe tại trường Quốc học
Identifying learning styles of students in developing listening skill in English classes
 
4
Phạm Hòa Hiệp
Tìm hiểu nguồn tư liệu giảng dạy biên dịch ngành cử nhân tiếng Anh ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại Học Huế
An investigation into resources for teaching translation at University of Foreign Languages, Hue University
 
5
Nguyễn Việt Hùng
Đánh giá chương trình khung của chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học
An evaluation of the framework of the English proficiency training program and teaching-supported software
 
6
Hoàng Trà My
Chuỗi mở thoại trong hội thoại Anh-Việt ở văn phòng
Conversational opening sequences in English and Vietnamese conversations at offices
 
7
Phạm Thị Kiều Oanh
Nghiên cứu về chiến lược đọc hiểu được sử dụng bởi sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Reading comprehension strategies used by first year English majors at Thai Nguyen University of Education
 
8
Trần Quang Ngọc Thúy
Sự hỗ trợ của giảng viên đối với sinh viên trong việc sử dụng nguồn tài nguyên kỹ thuật số thông qua thiết bị di động để học tiếng Anh
Teachers' support for students' use of digital resources through mobile devices in English learning
 
9
Dương Thị Thực
Sử dụng ngữ liệu văn học làm tài liệu bổ trợ nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên tiếng Anh năm nhất, Học viện Khoa học Quân sự
Using literary texts as supplementary materials to improve reading skills for the first-year English majors at Military Science Academy
 
10
Phạm Thị Tuấn
Sử dụng portfolio trong việc dạy và học bộ môn biên dịch 1 tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
The application of portfolios in teaching and learning translation 1 at Faculty of Foreign Languages, Hanoi Pedagogical University 2
 
11
Lê Thị Vân
Chuẩn bị ý tưởng cho văn miêu tả với chiến thuật lập dàn ý và phác họa ý tưởng
Brainstorming with outlining and depicting in descriptive writing
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập: BẢO KHÂM
Phó Tổng biên tập: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN TÌNH
Thư ký TRƯƠNG HOÀNG LÊ
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Admin